Teamontwikkeling

De training Teamontwikkeling kijkt vooral naar de kracht van het team. Wat is onze doelstelling? Welke kwaliteiten hebben we in huis? Hoe is de onderlinge communicatie? Hoe maken we goede afspraken en houden we elkaar daar ook aan?

We zien het team als een systeem, als een organisch geheel dat kan groeien. We bekijken de omgeving van het team, de afspraken die er zijn, eventuele disfunctionele patronen die een rol spelen en de cultuur die in de groep ontstaan is.

Een training Teamontwikkeling is vooral inzicht krijgen in de onderstroom: Welke processen spelen zich ‘onder water’ af? Wat zijn de ongeschreven regels? Als we het gevoel hebben dat er meer uit het team te halen is, hoe kan het dan dat we dat niet doen? In de training komen de antwoorden op deze vragen.

De training is afgestemd op het eigen eigen team. Modellen over teamdoelmatigheid, cultuur, teamfasen, teamrollen, overleggen, leiderschap worden direct op het eigen team toegepast. In teamopdrachten -al dan niet outdoor- leert het team hoe ze effectief kunnen samenwerken.