Advies

Organisaties zijn levende organismen die zich (moeten) aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ik begeleid organisaties om klaar voor de toekomst te zijn. Om de visie, missie en doelen te verhelderen. Het leiderschap onder de loep te nemen. Ervoor te zorgen dat niet alleen de leiding, maar ook de medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de gewenste veranderingen. Dat iedereen zich met hart en ziel met de organisatie verbonden voelt en helemaal ‘aan’ staat. 

Als iedereen met passie de juiste dingen doet hoeven we minder te controleren, te overleggen en vast te leggen in procedures. We hebben minder managers nodig, want de medewerkers organiseren hun eigen werk. Met coachend leiderschap zorgen we ervoor dat medewerkers zich lekker in hun vel en op hun plek voelen. Medewerkers worden uitgedaagd hun talenten voor de organisatie in te zetten.

Een frisse blik van buiten kan helpen om vastzittende patronen en structuren te doorbreken. Om op zoek te gaan naar de innovatiekracht die in de organisatie aanwezig is. Om de energie te mobiliseren waarmee de dingen als vanzelf gaan. Niet een van buiten opgelegde verandering maar een tot in alle vezels van de organisatie gevoelde noodzaak tot veranderen. 

De cultuurverandering als gevolg van veranderende mensen en niet als doel op zich.

Een adviestraject kan gaan over: visie- en beleidsontwikkeling, opleidingsbeleid,  invoeren zelfsturing en coaching, samenwerking en teambuilding, invoeren competentie-management, resultaatgericht managen, talent management, cultuurbeïnvloeding, ziekteverzuim-begeleiding en -preventie. 

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te onderzoeken.