Visie

De meeste mensen werken hard en zijn productief. Toch lijkt het er op dat, als ze naar hun werk gaan, in een soort ‘stand-by’ modus terecht komen. In een spaar-stand. Ze gebruiken dan maar een fractie van de talenten en vermogens die ze in zich hebben. Hierdoor komen creativiteit en vernieuwing in de knel.  

Ik help je je eigen talenten en richting te ontdekken. Om voor de ‘grote droom’ te gaan en niet voor de ‘ kleine droom’. Om je passie en vuur te ontdekken en het leven niet als een compromis te zien. Om je licht niet onder de korenmaat te zetten.

Wat als …..? Wat is er allemaal mogelijk?

Leidinggevenden help ik om dit vuur bij zichzelf en medewerkers te ontdekken. Organisaties om de eigen visie te verhelderen en de groei van de medewerkers te faciliteren. Om belemmerende factoren en overtuigingen uit de weg te ruimen. Hierdoor komen organisaties en mensen in contact met de hoogst mogelijke visie op zichzelf.

Mijn vuur zit in het ontwikkelen en laten groeien van deze talenten en vermogens. Ik stel de ‘grote vragen’. Vragen die in beweging zetten.

De geestdrift, de passie, de emerging spirit krijgt de ruimte om de wereld een stukje mooier maken.

Wil je hierover van gedachten wisselen neem dan contact op.